Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Odluka o poništenju natječaja za profesora rehabilitatora- zamjena

Objavljeno: 27. ožujka 2018.

Na temelju članaka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.Nbr. 87108. , 86/ 09. ,92/10., 105/10.,90111., 16/ 12. ,86/ 12., 94/ 13., 152114.,07117) i članka 90. Statuta Osnovne škole "Milan Amruš" 26. ožujka 2018 godine ravnateljica OŠ"Milan Amruš"donosi:


ODLUKU

poništenju natječaja za profesora rehabilitatora- zamjena

I.

Natječaj za profesora rehabilitatora na puno određeno radno vrijeme, za zamjenu u odgojno obrazovnoj skupini S5 greškom je objavljen.

II.

Na navedeno radno mjesto prema natječaju već je primljena osoba u siječnju 2018., te ravnateljica škole donosi odluku o poništenju natječaja.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ravnateljica
Mirjana Jakovčev

 

Prilog:
- Odluka o poništenju natječaja za profesora rehabilitatora- zamjena (pdf)