Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola Ivana Brlić-Mažuranić - Natječaj za radno mjesto Učitelj razredne nastave

OSNOVNA ŠKOLA "IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ"SLAVONSKI BROD, Zagrebačka 78, temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17.) objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. UČITELJ RAZREDNE NASTAVE
- 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom –

Za radno mjesto učitelja kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 94/13., 152/14.,7/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine 47/96., 56/01.)

Uz prijavu treba priložiti:
- dokaz o stručnoj spremi
- domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu
- rodni list
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- elektronički zapis iz evidencije HZMO-a
- kratak životopis

Prednost pri zapošljavanju ostvaruju osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017.).
Uz priložene sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava prednosti mogu pronaći na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Rok za prijavu je osam dana od dana oglašavanja.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

NATJEČAJ SE OBJAVLJUJE NA MREŽNIM STRANICAMA I OGLASNOJ PLOČI HZZ-a I ŠKOLE 9.01.2018.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole - preslike, jer istu ne vraćamo.
Ishod natječaja bit će objavljen na internet stranici škole http://os-ibmazuranic-sb.skole.hr

KLASA: 112-01/18-02/01
URBROJ: 2178/01-08-18-01
U Slavonskom Brodu, 9. siječnja 2018.

Ravnateljica:
Jasminka Suman

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni natječaji osnovne škole Osnovna škola Ivana Brlić-Mažuranić - Natječaj za radno mjesto Učitelj razredne nastave

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.