• Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok

GLAZBENA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
VUKOVARSKA 1
35 000 SLAVONSKI BROD

KLASA: 112-01/15-02/01
URBROJ: 2178-10-01-15-1
Slavonski Brod,  15. siječnja 2015.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11, 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Glazbena škola Slavonski Brod raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

 1. nastavnik/ica klavira, 22 sata  nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na neodređeno vrijeme,
 2. nastavnik/ica klavira, 14 sati  nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na neodređeno vrijeme,
 3. učitelj/ica  klavira,  12  sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog  vremena na određeno vrijeme - do isteka Rješenja o njezi djeteta,     
 4. nastavnik/ica  teorijskih glazbenih predmeta,  7 sati  nastave tjedno i pripadajuća  količina  ukupnog radnog vremena na neodređeno vrijeme,
 5. nastavnik/ica  flaute,  11 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na neodređeno vrijeme,
 6. nastavnik/ica  saksofona,  6 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na neodređeno vrijeme,
 7. nastavnik/ica  klarineta,  5 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na neodređeno vrijeme,
 8. nastavnik/ica teorijskih glazbenih predmeta, 22 sata  nastave tjedno i pripadajuća količina  ukupnog radnog vremena na određeno vrijeme.

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br. 87/08. i 86/09., 92/10., 105/10, 90/11 , 16/12., 86/12. i 94/13.).

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis,
 • domovnicu,     
 • diplomu  o stečenoj stručnoj spremi i     
 • potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci).

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Natječaj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, s naznakom „ za natječaj“  dostaviti na adresu:      

Glazbena škola Slavonski Brod, Vukovarska 1 , 35 000 Slavonski Brod

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun grada

Proračun grada

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cijenici komunalnih usluga

Cijenici komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

e-Račun

e-Račun

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

hrendeit