Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola Ivana Brlić Mažuranić, raspisuje natječaj za radna mjesta

Objavljeno: 02. rujna 2014.

OSNOVNA ŠKOLA "IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ"SLAVONSKI BROD,
Zagrebačka 78, raspisuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto


1.    STRUČNI SURADNIK - KNJIŽNIČAR
     - 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
2.    UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE
     - 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 94/13.)

Uz prijavu treba priložiti:
-    dokaz o stručnoj spremi
-    domovnicu
-    rodni list
-    uvjerenje o nekažnjavanju
-    kratak životopis

Rok za prijavu je osam dana od dana oglašavanja.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

NATJEČAJ SE OBJAVLJUJE NA MREŽNIM STRANICAMA I OGLASNIM PLOČAMA HZZ-a I ŠKOLE 02.09.2014.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole - preslike, jer istu ne vraćamo.
Ishod natječaja bit će objavljen na web stranici škole.

U Slavonskom Brodu, 02.09.2014.


Ravnateljica:
Jasminka Suman