Izbori za nacionalne manjine 2019.

Pravovaljane liste i Zbirne liste kandidata/kandidature za Izbore za vijeća nacionalnih manjina (Objavljeno 17. travnja 2019. u 14:30 sati)

Objavljeno: 17. travnja 2019.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Slavonskog Broda utvrdilo je i objavljuje pravovaljane liste i zbirne liste za:

IZBOR ČLANOVA VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE


IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

IZBOR ČLANOVA VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

IZBOR PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE