Rezultati ponovljenih izbora za članove Vijeće mjesnog odbora "Josip Rimac" Grada Slavonskoga Broda 08. lipnja 2014. god.

Objavljeno: 08. lipnja 2014.

Gradsko izborno povjerenstvo

Gradsko izborno povjerenstvo objavljuje rezultate ponovljenih Izbora za članove Vijeća mjesnog odbora "Josip Rimac" Grada Slavonskoga Broda 08. lipnja 2014. god.
 
IX. IZBORNA JEDINICA - Mjesni odbor "JOSIP RIMAC"
 
Predsjednica
Gradskog izbornog povjerenstva
Grada Slavonskog Broda
Ivana Đurinac Vuković, dipl.iur.