18. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

18. sjednica

Zakazana za 10.10.2016 u 9:00 sati, Vukovarska 1. Pogledajte dnevni red...

1. Aktualno prijepodne

2. Izvješće Mandatne komisije

3. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Odbora za financije i proračun
/prijedlog će dostaviti Odbor za izbor i imenovanja/

4. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu Grada Slavonskog Broda za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine:

5. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine:

6. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine

7. Izvješće Državne revizije o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Slavonskog Broda za 2015. godinu

8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu

9. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

10. Izvješće decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine

11. a. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđenju poslovnog i drugog prostora u vlasništvu Grada od interesa za lokalnu samoupravu

     b. Prijedlog Odluke o namjeni poslovnog prostora

12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

13. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Slavonskog Broda

14. Prijedlog Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i  prijedlog Plana zaštite od požara Grada Slavonskog Broda

15. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja Đuri Japariću za prigodnu prodaju božićnih drvaca na privatnim površinama