15. Sjednica Gradskog vijeća

15. sjednica

Zakazana za 21.02.2020 u 9:00, Vukovarska 1

 

 1. Aktualni sat
 2. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata člana Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda i određivanje zamjenika člana Gradskog vijeća
 3. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda u 2019. godini
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskoga Broda
 5. Prijedlog Odluke o sastavu i strukturi specijalističkih postrojbi Civilne zaštite grada Slavonskoga Broda
 6. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaključenje i provedbu Sporazuma o pripremi i provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."
 8. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva grada Slavonskog Broda u 2020. godini
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj infrastrukturi grada Slavonskog Broda i njezinom pravnom statusu
 10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova na području grada Slavonskog Broda
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. za dugoročno zaduženje za nabavu komunalnog vozila putem financijskog leasinga
 12. Prijedloga za imenovanje mrtvozornika koji će utvrđivati nastup, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području grada Slavonskog Broda