Gradski dječji vrtići

Javni poziv za upis djece u program umjetničkog, kulturnog i sportskog sadržaja za 2018./2019. pedagošku godinu

Objavljeno: 03. rujna 2018.

Temeljem članka 21. i 23. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13) te Godišnjeg plana i programa rada za 2018./2019. godinu Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod objavljuje

JAVNI POZIV
ZA UPIS DJECE U PROGRAM
UMJETNIČKOG, KULTURNOG I SPORTSKOG SADRŽAJA
ZA 2018./2019. PEDAGOŠKU GODINU

Ustanova Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod objavljuje javni poziv za upis djece u programe:
1. Igraonica "Veseli vrtić"
2. Ritmika

Realizacija programa ostvaruje se sudjelovanjem roditelja u cijeni programa.
Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti u prostorijama Uprave Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod te na Internet stranici http//www.djecjivrtici-sb.hr

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
- preslika izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
- preslike osobnih iskaznica roditelja
- potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
- preslika kartona imunizacije

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 03.09.2018. do 14.09.2018. godine u upravi Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić, Naselje Andrije Hebranga 11/1 Slavonski Brod u vremenu od 12.00 do 15.00 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažurani £>rć};ćSlavonski -s Brod
Mario Rubil

 

Prilog:
- Javni poziv za upis djece u program umjetničkog, kulturnog i sportskog sadržaja za 2018./2019. pedagošku godinu (pdf)