Gradski dječji vrtići

Javna objava upisa djece u Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod u pedagošku 2014./2015. godinu

Objavljeno: 13. lipnja 2014.

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 4/13), članka 18. Statuta i članka 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod, Upravno vijeće Ustanove donosi Odluku o upisu djece za pedagošku 2014./2015. godinu i objavljuje

Javna objava upisa djece u Djeĉji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod u pedagošku 2014./2015. godinu (pdf)


Prilog:
- Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod (pdf)