Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava, 2. skupine - javna rasvjeta u Ulici Ivana Gorana Kovačića  na k.č.br. 2829 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Ulica Ivana Gorana Kovačića).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.05.2019. godine u 11:00 sati, na lokaciji - Vukovarska 1, Slavonski Brod

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)