Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene, izgradnja biciklističke i pješačke staze u dionici ulice Svetog Lovre, građevina 2. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 6548,6457/2 i 6458 k.o. Slavonski Brod.
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.06.2018. u 09:00 sati, na lokaciji - Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, (soba 26).


Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)