Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevins ke dozvole za:
- izgradnju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2. skupine, na građevnoj čestici k. č . br. 231 7/12, 2317/50 i 2320/47, k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Ul. Carinska).

ll. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.05.2018. godine u 09:00 sati, na lokaciji ovog upravnog odjela- Slavonski Brod, Vukovarska 1 (soba 32).

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)