Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 7. Odluke o zakupu građevinskog zemljišta i javnih površina na području grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 8/09.), Gradonačelnik raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup javne površine povodom obilježavanja Dana grada

Naziv lokacije: Tvrđava (k.č.br. 2415/1 k.o. Brod)
Vrijeme zakupa javne površine: 16. svibanj 2018. godine
Moguće postavljanje: pokretne naprave za prodaju i pružanje usluga, aparata za pečenje i prodaju plodina, šećerne vune, hladnjaka za sladoled, slastice, šatora u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost

 

Prilog:
- Natječaj za davanje u zakup javne površine povodom obilježavanja Dana grada (pdf)