Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, energetskog sustava - kabelski l 0(20) kV


dalekovod iz TS 10(20)/0,4 kV "Preradovićeva" br. 124 do TS 10(20)/0,4 kV "I. B.Mažuranić" br. 121, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č. br. 411 211 , 4112/2, 4119,4910, 3674/1 , 3670, 3669, k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Ulica Petra Preradovića, Šetalište braće Radić, Vukovarska ulica).


Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)