Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 3. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 8/12; 1/14 ), Gradonačelnik raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora
u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada na adresi:

Aleja Miroslava Krleže 4 ( u sklopu Mjesnog doma ), ukupne površine 73,47 m2

 

 

Prilog:
- Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (pdf)