Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i 61/11. dalje:ZSNLP(R)S ) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 15. ožujka 2016., 6. srpnja 2016. i 16. studenog 2016. godine, pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda objavljuje

O G L A S
za prijem u službu na određeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, na radno mjesto

- viši stručni suradnik 1 - za odnose s javnošću i protokol
1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.

 

Prilozi:
- Oglas za za prijem u službu na određeno vrijeme - viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol (pdf)
- Upute i bavijesti kandidatima (pdf)