• Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Temeljem članka 22. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 52/14. i 7/17.), temeljem točke XV. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. (NN 48/17.) u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15.) Glazbena škola Slavonski Brod oglašava:
 
NATJEČAJ
za upis u I. razred srednje škole za školsku godinu 2017./2018.

1.    Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju  kandidati koji su uspješno položili prijamni ispit za srednju glazbenu školu. Prijamnom ispitu mogu pristupiti kandidati koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi pripremni razred za srednju glazbenu školu, pod jednakim uvjetima u skladu s odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje i Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.
2.    Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana iz država članica Europske unije.
3.    U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina, a najkasnije do 18 godina života, u skladu s člankom 8. stavkom 7. Zakona o umjetničkom obrazovanju. (NN 130/11).
4.    Iznimno, u prvi razred srednje glazbene škole, za zanimanje glazbenica pjevačica mogu se upisati učenice do navršene 22 godine života te za zanimanje glazbenik pjevač učenici do navršene 24 godine života.
5.     Na temelju pokazane iznimne darovitosti, uz suglasnost nastavničkog vijeća, može se dopustiti upis u prvi razred srednje glazbene škole i učenicima koji ne ispunjavaju uvjete od točke 1. do točke 4. ovog natječaja.
6.    Iznimno u prvi razred srednje škole može se upisati kandidat stariji od 18 godina, koji ne ispunjava uvjet naveden u točkama  4. i 5. ovog natječaja, uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
7.    Prijave i upis kandidata u prvi razred Glazbene škole Slavonski Brod provodi se putem
Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).
8.    U svakome upisnom roku kandidat može prijaviti najviše 6 odabira programa obrazovanja.

Više o samom natječaju, pogledajte u privitku.

NATJEČAJ

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun grada

Proračun grada

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cijenici komunalnih usluga

Cijenici komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

e-Račun

e-Račun

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrendeit