Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine, izgradnja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog
sustava - izgradnja odvodne mreže grada Slavonskog Broda, projekt "Brod 2" - naselje Budainka i Tuleži na katastarskim česticama k.č.br. 1914, 1990/4, 1991/4, 199215, 1993/5, 1995/5, 1997/1, 2010/16, 2011/2, 2016/3, 2018/3, 2018/5, 2025/5, 2025/10, 2043/8, 2044/12, 2045/4, 2045/6, 2048/11, 2105, 2108/8, 2109/8, 2111/14, 2115, 2117/8, 2160/1, 2160/2, 2160/3, 2160/4, 3084, 3088/2, 3087/2, 3090/2, 3091/2, 309212, k.o. Brod.Varoš, (Slavonski Brod, područje Budainka i Tuleži)

- Javni poziv za uvid u spis predmeta - izgradnja odvodne mreže grada Slavonskog Broda, projekt "Brod 2" - naselje Budainka i Tuleži (pdf)