Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine, izgradnja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog
sustava- izgradnja crpne stanice Brodski Varoš na katastarskim česticama k.č.br. 614/4, 614/5, 3316, k.o. Brod.Varoš, (Slavonski Brod, ulica Cerje)

- Javni poziv za uvid u spis predmeta - izgradnja crpne stanice Brodski Varoš (pdf)