Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju ponuda za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika 1 za zaštitu okoliša i prostorno uređenje grada, te pregleda prijava pristiglih na oglas, Povjerenstvo za provedbu oglasa, donosi

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika 1- za zaštitu okoliša i prostorno uređenje grada u Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima  koji su se prijavili na oglas i ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika 1 za zaštitu okoliša i prostorno uređenje grada u Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
 Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 11. siječnja 2017. godine s početkom u 9,00 sati:
 
1.  Irena Kozina, Slavonski Brod

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.