Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Sukladno odredbama članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08. i 61/11.), Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda raspisao je natječaj putem Narodnih novina br. 124. od  13. studenog  2015. godine za radno mjesto – pročelnik Upravnog odjela  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme te sukladno navedenom daju se upute kandidatima kako slijedi:

UPUTE  I OBAVIJESTI KANDIDATIMA (pdf)
Opis poslova radnog mjesta - pročelnik Upravnog odjela