Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine br. 57/12., 120/12.) Grad Slavonski Brod raspisuje i objavljuje oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za sljedeća radna mjesta:

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

1.    VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
Razina obrazovanja: magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
Broj izvršitelja: 1

2.    VIŠI STRUČNI SURADNIK 1  ZA KATASTAR I GRUNTOVNICU
Razina obrazovanja: magistar struke ili stručni specijalist geodetske struke
Broj izvršitelja: 1

3.    VIŠI STRUČNI REFERENT 1 ZA GOSPODARSTVO
Razina obrazovanja: Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne ili ekonomske struke
Broj izvršitelja: 1

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I KOMUNALNO REDARSTVO

4.    VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA PRAVNE POSLOVE
Razina obrazovanja: Magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
Broj izvršitelja: 2

5.    Viši stručni referent 1 za komunalno gospodarstvo
Razina obrazovanja: Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne struke
Broj izvršitelja: 1

6.    Upravni referent 1- komunalni redar
Razina obrazovanja: SSS tehničke  struke
Broj izvršitelja: 3

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

7.    VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA EKONOMSKO FINANCIJSKE POSLOVE
Razina obrazovanja: Magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
Broj izvršitelja: 2

8.    VIŠI STRUČNI REFERENT 1 ZA FINANCIJE
Razina obrazovanja: Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili upravne struke
Broj izvršitelja: 2

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠ

9.    SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT 1 ZA IZDAVANJE DOZVOLA I AKATA U PROVEDBI DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE
Razina obrazovanja: Magistar struke ili stručni specijalist građevinske struke
Broj izvršitelja: 2

10.    SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT 1 ZA PRAVNE POSLOVE I POSLOVE IZDAVANJE DOZVOLA I AKATA U PROVEDBI DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE
Razina obrazovanja: Magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
Broj izvršitelja: 2

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

11.    VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL
Razina obrazovanja: Magistar struke ili stručni specijalist novinarstva
Broj izvršitelja: 1


Oglas je otvoren od 14. rujna  do  22. rujna 2015. godine.

Uz zamolbu kandidati su dužni dostaviti životopis, presliku domovnice i presliku diplome kao dokaz o stručnoj spremi.
Po provedenom oglasu izabrani kandidati dužni su dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Pisanu zamolbu dostavlja se na adresu Vukovarska 1, Slavonski Brod.