Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (NN, br. 57/12, 120/12), Grad Slavonski Brod raspisuje i objavljuje oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:

        
- viši stručni suradnik 1 – za tehničke poslove i utvrđivanje komunalnog doprinosa

Razina obrazovanja:  magistar struke ili stručni specijalist građevinske, strojarske ili
                                   elektrotehničke struke
                                   (VSS, dipl.inž.građ.; VSS, dipl.inž.str.; VSS, dipl.inž.el.)
Broj izvršitelja: 1


- viši stručni suradnik 1 – za ekonomsko – financijske poslove

Razina obrazovanja:  magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
                                   (VSS, dipl.oec)
Broj izvršitelja: 1


 - viši stručni suradnik 1 – za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove

Razina obrazovanja:  magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
                                   (VSS, dipl.iur)
Broj izvršitelja: 1


- viši stručni suradnik 1 – za odnose s javnošću i protokol

Razina obrazovanja:  magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, ekonomske ili
                                   srodne humanističke struke
                                   (VSS, dipl.iur.; VSS, dipl.oec.; VSS, dipl.novinar)
Broj izvršitelja: 1


Oglas je otvoren od 10. rujna 2014. godine zaključno sa 22. rujna 2014. godine.  

Uz zamolbu kandidati su dužni dostaviti: životopis, presliku osobne iskaznice ili domovnice, presliku diplome kao dokaz o stručnoj spremi.
Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju.

Zamolbe s dokumentacijom dostaviti na adresu:
Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod (s naznakom)
„oglas: stručno osposobljavanje - ne otvarati“