Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

GRAD SLAVONSKI BROD
Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA: 112-02/20-01/3
URBROJ: 2178/01-07-20-13

Slavonski Brod, 7.veljače  2020. godine

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11., 4/18.,112/19), Grad Slavonski Brod daje

O B A V I J E S T
kandidatima o prethodnoj provjeri znanja i sposobnost

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglase Grada Slavonskog Broda za prijam u službu kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 8.veljače 2020. godine prema sljedećem rasporedu:

           

 

Oglas za prijam u službu

Vrijeme početka
prethodne provjere

1.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme
Viši stručni suradnik 1-za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

9:00 h

2.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme
Viši stručni referent 1-za komunalno gospodarstvo

9:30 h

3.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme
Samostalni upravni referent 1-za pravne poslove

9:30 h

4.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme
Viši stručni suradnik za financijsko knjigovodstvo-glavni knjigovođa

10:00 h

5.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme
Voditelj pododsjeka za financije

10:00 h

6.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme
Stručni referent 1 knjigovođa analitičar

10:30 h

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta oglasa putem elektroničke pošte. Poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa dostavljena je putem elektroničke pošte. Kandidati koji nisu dobili pozive ne ispunjavaju uvjete oglasa.

Kandidati su se obvezni pridržavati rasporeda navedenoga u ovoj obavijesti. Nije moguće naknadno pristupanje prethodnoj provjeri, neovisno o razlozima.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda uz svaki pojedini oglas.

Kandidati prijavljeni na više oglasa pristupaju onoj prethodnoj provjeri s najranijim vremenom početka provedbe.

 

Grad Slavonski Brod