Objave za medije

Priopćenje za medije - „Grad Slavonski Brod: Gradonačelnik Duspara nije u sukobu interesa“

Objavljeno: 13. srpnja 2016.

Povodom današnje objave Odluke Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o pokretanju postupka protiv gradonačelnika Mirka Duspare ovim putem ističemo slijedeće:

Još u studenom protekle godine gradonačelnik Mirko Duspara se javno očitovao kako su u slučaju isplate razlike od 3.510,36 kuna materijalnih prava te 3.000,00 kuna jubilarne nagrade, koje su ujedno predmet pokrenutog postupka, ispoštovane sve gradske odluke i zakonske odredbe. Naime, uplata u iznosu od 3.510,36 kuna, odnosi se na isplatu dugovanja po kolektivnom ugovoru i to po osnovi neisplaćenih božićnica, regresa i dara za djecu iz 2011. i 2012. godine, koje je gradonačelniku Mirku Duspari isplaćeno kao i ostalim zaposlenicima Gradske uprave Grada Slavonskog Broda.

Važno je naglasiti kako je ovdje  riječ o primitcima po osnovi materijalnih prava iz radnog odnosa, a koja zajedno s plaćom ne prelaze ograničenja definirana člankom 4. Zakona o plaćama lokalnih službenika i namještenika.

Naime, do 22. srpnja 2015. godine gradonačelnik Mirko Duspara je primao plaću sukladno odredbama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa, koje je Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda donijelo 30. lipnja 2010. te potvrdilo i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa 18. srpnja 2013. godine, nakon lokalnih izbora.

Ministarstvo uprave je 10. lipnja 2015. godine uputilo svim jedinicama lokalne i regionalne samouprave uputu za postupanje koja se odnosi na uređivanje prava općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika, s rokom za usklađivanje najkasnije do 30. rujna 2015. godine. Sukladno uputi Ministarstva, Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda je 16. srpnja 2015. godine usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa a Odluka je stupila na snagu 22. srpnja 2015. godine.

Slavonski Brod je jedan od prvih gradova u Hrvatskoj koji su postupili prema uputi Ministarstva uprave i od 22. srpnja 2015. sve isplate gradonačelniku kao dužnosniku su obavljene u skladu s odredbama ove odluke.

Obzirom da je uputa nadležnog ministarstva adresirana na sve jedinice lokalne i regionalne samouprave u Hrvatske, s rokom primjene do 30. rujna 2015. godine, postavlja se pitanje treba li pokrenuti postupak utvrđivanja sukoba interesa i protiv svih drugih gradonačelnika i župana zbog čijih je upita Ministarstvo uprave i izdalo gore spomenutu uputu.

Zbog cijelog slučaja gradonačelnik Mirko Duspara je 1.prosinca 2015. godine samoinicijativno podnio Prijavu sumnje na nepravilnosti u provedbi Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Općinskom Državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu. Na temelju uvida u službenu dokumentaciju Grada te obavljenih obavijesnih razgovora Općinsko Državno odvjetništvo je utvrdilo kako nepravilnosti nije bilo.

Zbog svega navedenog vjerujemo kako će Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa u postupku koje je pokrenulo donijeti jednaku odluku.