• Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

„Građani Slavonskog Broda zaslužuju drugačiji pristup rješavanju problema onečišćenja zraka uzrokovanom radom Rafinerije nafte Brod i ne možemo biti zadovoljni dosadašnjom dinamikom rješavanja ovog velikog ekološkog problema“- istaknuli su ministri gospodarstva Tomislav Panenić, ministar zaštite okoliša Slaven Dobrović i ministar pravosuđa Ante Šprlje na danas održanom sastanku s gradonačelnikom Mirkom Dusparom u Slavonskom Brodu.

Ministri su posjetili Slavonski Brod nakon što je gradonačelnik Duspara ponovno upozorio Vladu RH, nadležna ministarstva ali i hrvatske zastupnike u Europskom parlamentu kako građani Slavonskog Broda više ne mogu čekati, jer problem zagađenja zraka narušava njihovo zdravlje od 2008. godine. Naime, mjerne postaje u Slavonskom Brodu od početka godine ponovno bilježe alarmantne podatke o onečišćenju, pa je tako u posljednja 42 dana granična dnevna vrijednost lebdećih čestica PM10 prekoračena čak 26 puta, a prema Uredbi o razini onečišćujućih tvari u zraku ne smije biti prekoračena više od 35 puta tijekom čitave kalendarske godine.

Na održanom sastanku je zaključeno kako dosadašnji učinci rada Međunarodne radne skupine za praćenje kvalitete zraka nisu zadovoljavajući, a da je onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu jedno od prioritetnih pitanja u kontekstu pristupanja BiH u Europskoj Uniji. Ministar pravosuđa Ante Šprlje najavio je kako će nadležne institucije poduzeti sve raspoložive mjere i sankcije kako bi se zaustavilo onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu, jer se stalno izlaganje Brođana velikim razinama onečišćujućih tvari i narušavanje njihovog ustavnog prava na čist zrak treba smatrati kaznenim djelom.

Na održanom sastanku je zaključeno i kako treba hitno prionuti izradi zajedničkog katastra onečišćenja zraka, koji bi obuhvaćao podatke izmjere i u Slavonskom Brodu ali i u susjednoj BiH, jer se jedino na takav način može stvoriti temelj za daljnje konkretne korake, a najavljeno je i održavanje zajedničke sjednice Vlada dviju država na kojoj bi se raspravljalo o ovom velikom ekološkom problemu.

Gradonačelnik Duspara je istaknuo kako očekuje da se podrška iskazana na današnjem sastanku prenese i na razinu Vlade RH. Naglasio je i kako će Grad Slavonski Brod, kao i do sada,podržavati svaku akciju i inicijativu kojoj je cilj Brođanima omogućiti čist zrak i zdrav okoliš, ali da očekuje vrlo brzo i prve konkretne rezultate današnjeg sastanka, jer građani Slavonskog Broda više ne mogu čekati.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrendeit