Članci

Oštećenja na asfaltu-Ulica Ivana Lucića

Ulica Ivana Lucića ima puno rupa na asfaltu cesta koja je blizu budućem dječjem vrtiću Tintilinić ako je možete popraviti? Neke ulice u Brodskom Vinogorju su mračne djeca se boje kad idu tim ulicama, potez od Košarevca prema gore u brdu?

ODGOVOR: 10.8.2015.

Poštovani,

za lokalna oštećenja kolnika zadužen je Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo grada Slavonskog Broda. Kako do sada nismo zaprimili niti jednu prijavu građana iz ulice Ivana Lucića o lokalnom oštećenju kolnika nismo imali saznanja da se u ulici Ivana Lucića nalaze oštećenja kolnika.

Uvidom na terenu u ulici Ivana Lucića uočeno je kako postoje ulegnuća na kolniku koja su nastala na mjestima prekopa iznad kanalizacijske mreže i priključaka na kanalizacijsku mrežu. Kako se radi o prekopima iznad kanalizacijske mreže i priključaka na kanalizacijsku mrežu koja je u vlasništvu Vodovod d.o.o., uputili smo gradskom trgovačkom društvu smo uputili nalog za saniranje lokalnog oštećenja kolnika u navedenoj ulici.

Obilaskom je utvrđeno kako u ulici Košarevac postoji javna rasvjeta do križanja sa ulicama Hrastić i Kotlić. Također je uočeno da u ulicama Kotlić i Hrastić postoji javna rasvjeta.

S poštovanjem,
Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo

Rijesen

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica