Ispis

Pozivamo Vas da do 10. studenog 2017. godine do 11:00 sati, dostavite svoju ponudu poštom preporučeno na adresu: Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Slavonski Brod ili ju predate izravno u pisarnici Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1, Slavonski Brod s naznakom «NE OTVARAJ- Nabava svjetlosnih ukrasa za prigodno ukrašavanje Grada Slavonskog Broda», evidencijski broj nabave: B-52/2017.


Prilozi:
- Poziv na dostavu ponuda
- Prijedlog ugovora
- Troškovnik