Ispis

Pozivamo Vas da do 10. listopada 2017. godine do 11:00 sati, dostavite svoju ponudu poštom preporučeno na adresu: Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Slavonski Brod ili ju predate izravno u pisarnici Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1, Slavonski Brod s naznakom «NE OTVARAJ- Izvođenje instalaterskih radova u odmaralištu Grada Slavonskog Broda na Korčuli», evidencijski broj nabave: B-20/2017.

Prilozi:
- Poziv na dostavu ponuda (pdf)
- Prijedlog ugovora (pdf)
- Troškovnik (xls)