Ispis

Pozivamo Vas da do 12. lipnja 2017. godine do 11:00 sati, dostavite svoju ponudu poštom preporučeno na adresu: Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Slavonski Brod ili ju predate izravno u pisarnici Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1, Slavonski Brod s naznakom «NE OTVARAJ Izgradnja ceste u Ninskoj ulici, evidencijski broj nabave: B·33/2017.

Prilog:
- Poziv na dostavu ponude za izgradnju ceste u Ninskoj ulici (pdf)
- Troškovnik radova (xls)