Ispis

Nastavno na objavljeni Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova postavljanja novog dječjeg igrališta u Slavonskom Brodu na k.č.br. 2415/1 k.o. Slavonski Brod, evidencijski broj nabave B-23/2017 te sukladno zaprimljenom upitu gospodarskog subjekta o mogućnosti produljenja roka za dostavu ponuda, obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da Naručitelj Grad Slavonski Brod produžuje rok za dostavu ponuda za prethodno navedeni postupak nabave.

Rok za dostavu ponuda sada glasi: 20.04.2017. godine do 11:00 h

 

Prilog
- Obavijest o produljenju roka za dostavu ponuda (pdf)