Ispis

Pozivamo Vas da do 13. travnja 2017. godine do 11 :OO sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom «NE OTVARAJ - Izvođenje radova postavljanja novog dječjeg igrališta u Slavonskom Brodu na k.č.br. 2415/1 k.o. Slavonski Brod», evidencijski broj nabave: B-23/2017.