Ispis

Pozivamo Vas da do 12. travnja 2017. godine do 12:00 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom «NE
OTVARAJ- Izvođenje instalaterskih radova u odmaralištu Grada Slavonskog Broda na Korčuli» , evidencijski broj nabave: B-20/2017

 

Prilozi: