Ispis

Pozivamo Vas da do 12. travnja 2017. godine do 11:00 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom «NE
OTVARAJ - Izvođenje radova niskogradnje u odmaralištu Grada Slavonskog Broda na Korčuli» , evidencijski broj nabave: B-19/2017.

Prilog: