Jednostavna bagatelna nabava

Poziv na dostavu ponuda za predmet Nabava novog službenog vozila za potrebe Gradske uprave Grada Slavonskog Broda

Objavljeno: 18. travnja 2016.

Pozivamo Vas da do 29. travnja 2016. godine do 11:00 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom
«NE OTVARAJ - Nabava novog službenog vozila za potrebe Gradske uprave Grada Slavonskog Broda», evidencijski broj nabave: B-14/2016.

- Poziv na dostavu ponuda za predmet Nabava novog službenog vozila za potrebe Gradske uprave Grada Slavonskog Broda (pdf)