Jednostavna bagatelna nabava

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Izrada studije izvodljivosti i analize troškova i koristi - Muzej tambure; Slavonska notna bajka - Kuća Naših nota

Objavljeno: 24. ožujka 2016.

Pozivamo Vas da do 04. travnja 2016. godine do 11:00 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom «NE OTVARAJ – Izrada studije izvodljivosti i analize troškova i koristi - Muzej tambure; Slavonska notna bajka - Kuća Naših nota », evidencijski broj nabave: B-13/2016.

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Izrada studije izvodljivosti i analize troškova i koristi - Muzej tambure; Slavonska notna bajka - Kuća Naših nota