Ispis

Pozivamo Vas da do 05. siječnja 2016. godine do 11 :00 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom «NE OTVARAJ - Obnova poslovnog prostora za potrebe Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda», evidencijski broj nabave: B-6/2016.

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: Obnova poslovnog prostora za potrebe Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda (pdf)