Ispis

Pozivamo Vas da do 09.12.2015. godine do 11 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 uOO, Slavonski Brod, s naznakom ┬źNE OTVARAJ Nabava tiskarskih usluga za potrebe gradske uprave Grada Slavenskog Broda, evidencijski broj nabave: B-02/2016

- Poziv na dostavu ponuda za nabavu tiskarskih usluga za potrebe gradske uprave Grada Slavonskog Broda (pdf)