Ispis

Pozivamo Vas da do 07.12.2015. godine do 11 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom «NE OTVARAJ-Pružanje usluga emitiranja radio emisija za 2016. godinu», evidencijski broj nabave: B-01/2016

- Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluga emitiranja radio emisija (pdf)