Ispis

Pozivamo Vas da do 08. prosinca 2015. godine do 11 :00 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom «NE OTVARAJ - Sredstva
za kemijsko tretiranje i održavanje bazena za 2016.godinu », evidencijski broj nabave: B-04/2016.

- Poziv na dostavu ponuda za nabavu sredstava za kemijsko tretiranje i održavanje bazena za 2016. godinu (pdf)