Ispis

Pozivamo Vas da do 03. studenog 2015. godine do 11 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom «NE OTVARAJ - Nabava svjetlosnih ukrasa za prigodna ukrašavanje grada», evidencijski broj nabave: B-29/2015.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu svjetlosnih ukrasa za prigodno ukrašavanje grada (pdf)