Ispis

Pozivamo Vas da do 12. listopada 2015. godine do 11:00 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom "NE OTVARAJ-" Sanacija krovišta OŠ lvane Brlić Mažuranić u Slavonskom Brodu, evidencijski broj nabave: B-28/2015.

- Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Sanacija krovišta OŠ lvane Brlić Mažuranić u Slavonskom Brodu (pdf)