Ispis

Pozivamo Vas da do 12. kolovoza 2015. godine do 12:00 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom «NE OTV ARAJ - Rekonstrukcija sanitarnih čvorova i garderoba te dijela fasade objekta na Stadionu kraj Save», evidencijski broj nabave: B-23/2015.

Poziv na dostavu ponuda za predmet Rekonstrukcija sanitarnih čvorova i garderoba te dijela fasade objekta na Stadionu kraj Save (pdf)