Ispis

Pozivamo Vas da do 12. kolovoza 2015. godine do 11:00 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom «NE
OTVARAJ- Obnova poslovnog prostora za potrebe Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda», evidencijski broj nabave: B-21/2015.

Poziv na dostavu ponuda za predmet Obnova poslovnog prostora za potrebe Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda (pdf)