Ispis

Pozivamo Vas da do 13. srpnja 2015. godine do 11 :00 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom «NE OTVARAJ-Poslovi nabave, popravka i održavanja urbanog mobilijara u 2015. godini», evidencijski broj nabave: B-18/2015.

Poziv na dostavu ponuda za poslove nabave, popravka održavanja urbanog mobilijara (pdf)