Ispis

Pozivamo Vas da do 06. srpnja 2015. godine do 11 :00 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom «NE OTVARAJ - Izrada projektne
dokumentacije za izgradnju cesta, pješačkih i biciklističkih staza u gradu Slavonskom Brodu», evidencijski broj nabave: B-19/2015.

- Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Izrada projektne dokumentacije za izgradnju cesta, pješačkih i biciklističkih staza u gradu Slavonskom Brodu (pdf)