Ispis

Pozivamo Vas da do 07.travnja 2015. godine do 11 :00 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom «NE OTVARAJ- Izrada Urbanističkog plana uređenja (UPU) proizvodno-poslovne zone Jelas- gospodarska poslovna zona Zapad», evidencijski broj nabave: B-16/2015.

Poziv na dostavu ponuda za izradu Urbanističkog plana uređenja (UPU) proizvodno-poslovne zone Jelas- gospodarska poslovna zona Zapad (pdf)