Ispis

Pozivamo Vas da do 24. ožujka 2015. godine do 11 :30 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom «NE OTVARAJ- Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju kuće Brlić », evidencijski broj nabave: B-13/2015.

Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju kuće Brlić (pdf)