Ispis

Pozivamo Vas da do 27. veljače 2015. godine do 11 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom «NE OTVARAJ- Nabava i održavanje elemenata za formiranje novih dječjih igrališta», evidencijski broj nabave: B-09/2015.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu formiranje novih dječjih igrališta (pdf)